GENOMIK.PL

Na tej stronie znajdziecie ciekawostki wiedzę i informacje o genomice/genetyce, oparte na odkryciach naukowych ale podane w przystępnej formie. Sprawdź dział CIEKAWOSTKI lub/i DLA ZAAWANSOWANYCH

Pomagamy również w zamówieniu usługi sekwencjonowania całego genomu u renomowanych dostawców. Sekwencjonowanie całego genomu daje najlepsze możliwości, w porównaniu do innych metod.* Obecnie jesteśmy afiliowani z dwoma firmami z USA. Dzięki temu, tym którzy zlecą nam zamówienie u nich usług, możemy bezpłatnie pomóc w realizacji zamówienia. Działa to w ten sposób że dostawca płaci nam mały procent od transakcji, zawartej po wejściu przez link referencyjny. Dzięki temu wszyscy odnoszą korzyści. Więcej w dziale OFERTA Obecnie współpracujemy z dwiema firmami z USA:

Nebula Genomics - nebula.org (sekwencjonowanie DNA ludzi)

Basepaws - basepaws.com (sekwencjonowanie DNA kotów)

Co to jest Genom? Co to jest Genomika?

Genom to kompletna informacja genetyczna w Twoim organizmie. Czyli Twoje DNA. Genomika to nauka związana z biologią i bioinformatyką skupiająca się na tym jak działa DNA w danym organizmie. Na tym co genom produkuje i jakie są zależności pomiędzy różnymi jego funkcjami. Na tym na co wpływa i co ma na niego wpływ. W skrócie - genomika zajmuje się konsekwencjami istnienia naszego trójwymiarowego kodu DNA. Bada relację naszego kodu do naszej budowy i funkcjonowania organizmu. Praktycznie polega to na tym, że odczytujemy części kodu i staramy się zrozumieć jak to działa, w połączeniu z innymi czynnikami, które mają na dany kawałek kodu wpływ. Czasem skupia się na czynnikach, które mogą sprawić że kod ulegnie mutacji lub na konsekwencjach mutacji odziedziczonych. A także na próbie naprawiania szkodliwych elementów kodu. Choć to już bardziej jest domeną genetyki, która skupia się na pojedynczych genach i ich roli w dziedziczeniu. Genomika to podejście całościowe, stąd tutaj mamy bardzo duże nasycenie bioinformatyką, a zwłaszcza sztuczną inteligencją.

*Sekwencjonowanie całego genomu jest skuteczniejsze w wykrywaniu wariantów, niż sekwencjonowanie jedynie eksonów. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1418631112

Sekwencjonowanie całego genomu pozostaje najlepszą strategią kompleksowego wykrywania wszystkich typów wariantów sekwencji: https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-020-00791-w


Eksom to te obszary DNA, które zawierają kod na podstawie którego produkowane są białka. Eksom to około 1.5% genomu. Eksom (exome) jest to zbiór wszystkich egzomów/eksonów (exons). Źródło diagramu na poniższej grafice: https://en.wikipedia.org/wiki/Exome