Odkryto podłoże genetyczne zespołu chronicznego zmęczenia

Po raz pierwszy w ciągu ponad 30 lat badań nad zespołem chronicznego zmęczenia (ME/CFS) ogłoszono odkrycia genetyczne, które są powtarzalne w badaniach, oferując w ten sposób nowe podejścia do diagnozy i zapowiadające lepsze wyniki w leczeniu pacjentów.

Genetyczne czynniki ryzyka dla ME/CFS zidentyfikowane za pomocą analizy kombinatorycznej.

Zastosowanie nowego, pozbawionego hipotez, kombinatorycznego podejścia analitycznego, wykorzystującego platformę PrecisionLife™, umożliwiło zidentyfikowanie 14 nowych powiązań genetycznych z ME/CFS z kohorty pobranej z danych brytyjskiego Biobanku. W szczególności analiza kombinatoryczna ujawniła 199 wariantów (SNP - Polimorfizm pojedynczego nukleotydu), mapując te 14 genów, które były istotnie związane z 91% przypadków w populacji ME/CFS. Wiele z tych genów jest zaangażowanych w wysoce prawdopodobne mechanizmy komórkowe związane z chorobą ME/CFS, w tym podatność na stres i infekcje, dysfunkcję mitochondriów, zaburzenia snu i rozwój chorób autoimmunologicznych.

ME/CFS to wyniszczająca przewlekła choroba dotykająca około 17 milionów ludzi na całym świecie, która objawia się różnymi objawami, w tym złym samopoczuciem powysiłkowym, przewlekłym bólem i upośledzeniem funkcji poznawczych. Obecnie nie ma zatwierdzonych terapii modyfikujących przebieg choroby zespołu chronicznego zmęczenia, a pacjenci są leczeni poprzez przepisywanie leków i inne terapie łagodzące objawy, w tym łagodzenie bólu, antydepresanty i terapię poznawczo-behawioralną.

Wiele przypadków ME/CFS kojarzonych było z przebyciem przez pacjentów covid-19

Źródło informacji i grafiki: https://precisionlife.com/news-and-events/new-study-reveals-first-genetic-links-in-me-cfs-paving-the-way-for-new-diagnostics-and-drugs