Geny, genom i uzależnienie od narkotyków - opioidów

W artykule o farmakogenomice pisaliśmy o tym, że w większości przypadków warianty genów danej osoby wpływają na działanie przyjmowanych lekarstw. Warianty mogę mieć również wpływ na rozwój uzależnień od narkotyków. Tego rodzaju zależności odkryto w przypadku zaburzeń związanych z użyciem opioidów.

W szeroko zakrojonym badaniu asocjacyjnym całego genomu odkryto osiemnaście nowych genetycznych czynników ryzyka zaburzeń związanych z używaniem opioidów (OUD opioid use disorder) i powiązanych zaburzeń związanych z używaniem substancji. Wcześniej z tymi schorzeniami związany był tylko jeden gen. Badania asocjacyjne znajdują zależności statystyczne czyli szukamy w nim cech, które pojawiają się częściej niż wynikało by to z przypadku - rozkładu losowego.

Naukowcy przeanalizowali dane od ponad 600 000 uczestników europejskiego i afrykańskiego pochodzenia genetycznego, twierdząc, że to więcej informacji niż wcześniejsze badania nad zmiennością ryzyka OUD. Metaanaliza objęła siedem kohort co dało łącznie 639 063 próbki.

Naukowcy zidentyfikowali zmienność 19 genów, które były związane z ryzykiem OUD. OPRM1 i FURIN to dwa geny zidentyfikowane w analizie samego OUD. Dodatkowe geny zidentyfikowano poprzez włączenie informacji o zaburzeniach związanych z używaniem konopi indyjskich i alkoholu.

„OPRM1 to gen, który koduje receptory opioidowe w mózgu, co czyni go główną genetycznym celem dla OUD – wcześniejsze prace wykazały, że zmienność tego genu wpływa na ryzyko OUD. Naszym wyzwaniem było wyjście poza OPRM1” – powiedział autor Joel Gelernter, MD, profesor psychiatrii oraz profesor genetyki i neuronauk w Yale.

Odkrycia ujawniają również genetyczne powiązania między rozwojem OUD a powiązanymi stanami, takimi jak przewlekły ból, niepełnosprawność i inne stany psychiczne, takie jak lęk, depresja i PTSD. „Te odkrycia genetyczne pokrywają się ze wspólnymi cechami często obserwowanymi u osób, u których zdiagnozowano OUD. Znaleźliśmy te genetyczne zależności” – powiedział Dr Joseph D. Deak z Yale Department of Psychiatry Division of Human Genetics i główny autor artykułu.
https://www.insideprecisionmedicine.com/news-and-features/many-new-genes-linked-to-opioid-addiction-through-gwas/