Bakteryjny detektor zanieczyszczeń. Bakteria z prądem.

Bioelektroniczna detekcja zanieczyszczeń środowiska w czasie rzeczywistym. Zazwyczaj programuje się E. coli na świecenie w wypadku detekcji określonego czynnika, tutaj sprawiono że wytwarza ona prąd elektryczny. Dzięki temu czas detekcji skraca się z 30 do 3 minut. To dość przełomowe osiągnięcie biologii syntetycznej połączonej z bioelektrochemią i nanomateriałami.

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05356-y