Bakteria jako nośnik danych cyfrowych.

Technologia przechowywania danych DNA w może zastąpić konwencjonalne układy elektroniczne czy magnetyczne nośniki danych, zapewniając długoterminową stabilność, wysoką gęstość danych i zrównoważone przechowywanie. Ze względu na zdolność do korygowania błędów, dane DNA przechowywane w organizmach żywych wykazują wysoką wierność replikacji informacji. Naukowcy przedstawili opracowaną bakterię Bacillus zintegrowaną z indukowalnym sztucznie złożonym chromosomem bakteryjnym w celu ułatwienia losowego dostępu do danych.

Wygenerowano trzy zestawy danych w postaci sekwencji DNA przy użyciu podstawowego systemu kodowania dostępnego dla promotora regulacyjnego. Zarodniki Bacillus przenoszące geny wykorzystano do długoterminowego przechowywania, gdzie testy żywotności przetrwalników poddano znacznym naciskom środowiskowym, w celu oceny stabilności przechowywania danych. Dokładność danych pozostała powyżej 99%, po obróbce w wysokiej temperaturze i przy stresie oksydacyjnym, podczas gdy po poddaniu się promieniowaniu UV dokładność pozostała na poziomie powyżej 96%. Przeprojektowany nosiciel - bakteria Bacillus i sztuczny chromosom umożliwiają długoterminowe przechowywanie większej ilości danych dzięki zastosowaniu programów do kodowania i dekodowania DNA.