Amazon wprowadza usługę przechowywania i przetwarzania danych gnomicznych

Amazon wprowadza usługę przechowywania i przetwarzania danych gnomicznych i biologicznych.

Wystarczy kilka kliknięć w konsoli Omics, aby zaimportować i znormalizować petabajty danych do formatów zoptymalizowanych do analizy. Amazon Omics zapewnia skalowalne przepływy pracy i zintegrowane narzędzia do przygotowywania i analizowania danych omicznych oraz automatycznie udostępnia i skaluje infrastrukturę chmury. Możesz więc skupić się na rozwoju nauki i przekładać odkrycia na diagnostykę i terapie.

Amazon Omics ma trzy podstawowe komponenty:

  • Zoptymalizowana pod kątem omiki obiektowa pamięć masowa, która pomaga klientom efektywnie przechowywać i udostępniać dane przy niskich kosztach.

  • Zarządzane przetwarzanie obliczeniowe dla procesów w bioinformatyce, które umożliwia klientom przeprowadzanie dokładnie określonych przez nich analiz bez martwienia się o podstawawową infrastrukturą.

  • Zoptymalizowane magazyny danych do analizy wariantów w skali populacji.

Dzięki tej usłudze można efektywnie analizować petabajty danych.

Źródło: https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-amazon-omics-a-purpose-built-service-to-store-query-and-analyze-genomic-and-biological-data-at-scale/