Włączanie i wyłączanie białek magnesem. Gen wyczuwania pola magnet. EPG

Jakiś czas temu odkryto gen magnetyczny u sumika szklistego ( Kryptopterus vitreolus ) . Obecnie ten gen wyczuwający pole magnetyczne (EPG - Electromagnetic Perceptive Gene) zastosowano jako aktywator białek. Pod wpływem działania pola electromagnetically podzielone białko łączy się w całość i zaczyna wykonywać funkcję do której zostało stworzone.

Zdolność do manipulowania funkcjami komórkowymi za pomocą zewnętrznego bodźca jest wydajną strategią badania złożonych zjawisk biologicznych. Jednym ze sposobów modulowania funkcji środowiska komórkowego jest rozszczepianie białek. W tej metodzie biologicznie aktywne białko lub enzym jest fragmentowany w taki sposób, że składa się ponownie tylko pod wpływem określonego bodźca. Chociaż dostępnych jest wiele narzędzi do indukowania tych systemów, natura zapewniła inne mechanizmy, które można wykorzystać do rozszerzenia zestawu narzędzi rozszczepionych białek. Zaprezentowano nowatorską metodę odtwarzania rozszczepionych białek za pomocą stymulacji magnetycznej. Naukowcy odkryli, że gen percepcji elektromagnetycznej (EPG) zmienia konformację w wyniku stymulacji pola magnetycznego. Poprzez fuzję rozszczepionych fragmentów pewnego białka na obu końcach EPG, fragmenty te można ponownie złożyć w funkcjonalne białko pod wpływem stymulacji magnetycznej powodującą zmianę konformacyjną. Pokazano ten efekt za pomocą trzech oddzielnych rozszczepionych białek; NanoLuc, APEX2 i wirusa opryszczki pospolitej typu 1 - kinaza tymidynowa. Wyniki pokazują po raz pierwszy, że ponowne połączenie rozszczepionych białek można osiągnąć za pomocą pól magnetycznych. Przewiduje się, że badanie to będzie punktem wyjścia dla przyszłych projektów rozszczepiania białek indukowanego magnetycznie w celu przeprowadzenia manipulacji komórkowych. Dzięki tej technologii uda się rozszerzyć zestaw narzędzi do rozszczepiania białek i umożliwić lepsze wyjaśnienie złożonych systemów biologicznych.

Źródło: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.11.30.518522v1.full