Tworzenie syntetycznego mikrobiomu. Mikrobiom i zdrowie człowieka.

Tworzenie syntetycznego mikrobiomu. Mikrobiom i zdrowie człowieka: aktualne stan wiedzy, inżynieria i technologie wspomagające

Zaprojektowane probiotyki lub syntetyczne konsorcja drobnoustrojów mogą być stosowane w celu zapewnienia bardziej racjonalnej i precyzyjnej interwencji terapeutycznej. Od początków inżynierii probiotyków do takich interwencji zidentyfikowano i opracowano różne narzędzia genetyczne do bardziej precyzyjnego i złożonego wykonywania działań terapeutycznych

Microbiome and Human Health: Current Understanding, Engineering, and Enabling Technologies

Żródło informacji i grafiki: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.2c00431

Wstęp.

Mikrobiom człowieka składa się ze zbioru dynamicznych społeczności drobnoustrojów, które zamieszkują różne miejsca w ciele. W związku z tym koewolucja mikrobiomu z gospodarzem spowodowała, że społeczności te odgrywają poważną rolę w podtrzymywaniu ludzkiego zdrowia. W konsekwencji zaburzenia w ludzkim mikrobiomie mogą powodować lub zaostrzać chory. W tym przeglądzie przedstawiamy nasze aktualne zrozumienie związku między zdrowiem człowieka a rozwojem choroby, koncentrując się na mikrobiomach występujących w układzie pokarmowym, oddechowym, moczowym i rozrodczym, a także w skórze. Dalej omawiamy różne strategie, za pomocą których można modulować skład i funkcję ludzkiego mikrobiomu w celu wywierania efektu terapeutycznego na gospodarza. Na koniec badamy technologie, takie jak podejścia multiomiczne i przeprogramowanie komórek drobnoustrojów, które mogą umożliwić znaczne postępy w badaniach i inżynierii mikrobiomu.

No naturalne probiotyki, pod postacią wyśmienitego i sprawdzonego napoju probiotycznego DWOJAKI - MIKROBIOM FRESH , zapraszam na stronę www.dwojaki.pl