Terapia genowa może przywrócić wzrok.

Firma Life Biosciences przedstawiła przełomowe dane , które pokazują przywrócenie funkcji wzrokowej u naczelnych, w modelu choroby neuropatii naczyniowej przedniej niezapalnej (NAION). Firma wykorzystała nowatorską terapię genową, która w połączeniu z częściowym przeprogramowaniem epigenetycznym przywraca funkcję wzrokową. 

Dane te stanowią ważny krok w kierunku rozpoczęcia badań klinicznych, które mają na celu potencjalnie leczenie różnych chorób oczu i innych chorób związanych z wiekiem. Terapia opiera się na ekspresji trzech czynników Yamanaka: Oct4, Sox2 i Klf4 (zwanych OSK), które częściowo przeprogramowują komórki, by przypominały młodsze. W badaniach na małpach stwierdzono, że OSK przywraca wizję i poprawia liczbę zdrowych wiązek aksonów w porównaniu z grupą kontrolną.

Żródło: https://www.lifebiosciences.com/life-biosciences-presents-groundbreaking-data-at-arvo-demonstrating-restoration-of-visual-function-in-nonhuman-primates/