Spadki wartości akcji firm omicznych.

W roku 2022 zanotowaliśmy spadki akcji firm zajmujących się genomiką.

Ogólnie rzecz biorąc, GenomeWeb Top 40 spadł o 34 procent rok do roku w 2022 roku. Dla porównania można to odnieść do 9-procentowego spadku rok do roku dla Dow Jones Industrial Average, 33-procentowego spadku dla Nasdaq i 11-procentowego spadku dla Nasdaq Biotech Index.q. Spośród 40 firm śledzonych przez GenomeWeb tylko dwie odnotowały wzrost cen akcji w 2022 r., podczas gdy 38 odnotowało spadki. Ponad połowa firm z listy Top 40 straciła ponad 50 procent swojej wartości, a 13 firm straciło trzy czwarte swojej wartości lub więcej.

W kryzysowych czasach to nie dziwi. Większość ludzi obecnie widzi inne potrzeby niż przecieranie szlaków w eksperymentowaniu z genami.

Źródło: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/losses-deep-and-widespread-genomeweb-top-40-drops-34-percent-2022