Roślina lepiej oczyszcza powietrze dzięki nowym genom i nowym bakteriom mikrobiomu

Dzięki bioinżynierii roślina Neo P1 oczyszcza powietrze w domu razy lepiej niż rośliny naturalne. Przy okazji przechwytuje i neutralizuje takie związki jak formaldehyd, benzene, toluen and ksylen. Osiągnięto to dodając kilka genów do rośliny i nowych bakterii do mikrobiomu. Minusem jest to, że będzie dość droga - w najtańszej wersji - $179.

Epipremnum aureum posiada największe możliwości bioremediacji wśród roślin domowych i zawiera dziesiątki tysięcy genów w swoim DNA. Każdy gen można traktować jako linię kodu, instruującą roślinę, aby wyprodukowała białko o określonej funkcji, pomagając jej komórkom przetrwać i rozwijać się. Poprzez transgenezę wprowadzono kilka dodatkowych genów, umożliwiając roślinie produkcję enzymów o nowej funkcji: przekształcaniu zanieczyszczeń w materię roślinną. Nazywa się to inżynierią metabolizmu.

Wprowadzając te geny, stworzono dwa nowe syntetyczne szlaki metaboliczne. Pierwszy szlak enzymatyczny zamienia formaldehyd we fruktozę, cukier, który roślina wykorzystuje jako źródło pożywienia. Drugi zamienia benzen, toluen, etylobenzen i ksylen (BTEX) w aminokwas, który roślina wykorzystuje jako budulec dla swoich białek. Dzięki temu każda komórka rośliny może stać się naturalnym oczyszczaczem powietrza.

Żadna roślina nie żyje sama. W rzeczywistości rozwijają się dzięki miliardom mikroorganizmów, pomagając roślinie rosnąć i zachować zdrowie.

Na liściach, wokół korzeni, a nawet wewnątrz rośliny żyją setki różnych gatunków bakterii i grzybów, które stanowią jej mikrobiom. Niektóre z tych bakterii są z natury zdolne do wykorzystywania zanieczyszczeń jako źródła pożywienia.

Wybrano dwie z tych pożytecznych bakterii i zwiększono ich skuteczność bioremediacji poprzez sztuczną ewolucję. Te dwa nowe szczepy bakteryjne są obecnie wysoce wyspecjalizowane w metabolizowaniu formaldehydu lub BTEX.

Następnie przeprowadzono inżynierię mikrobiomu, zaszczepiając system korzeniowy Neo P1 tymi dwoma szczepami, tworząc symbiotyczną relację roślina-bakteria zaprojektowaną do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach z lotnymi związkami organicznymi. Ta zależność staje się mniej stabilna po kilku tygodniach, dlatego najlepiej zaszczepić Neo P1 kroplami Power Drops raz w miesiącu, aby uzyskać maksymalną skuteczność.

Informacje i grafika ze strony: https://neoplants.com/product