Przełom w walce z alkoholizmem: terapia genowa skuteczna u małp

Przełom w walce z alkoholizmem: terapia genowa skuteczna u małp

Przewlekłe picie obniża poziom dopaminy w mózgu. Jednorazowa dawka terapii genowej przywróciła te poziomy i zmniejszyła pragnienie alkoholu.

Naukowcy z USA wypróbowują nowe podejście: terapię genową mającą na celu zresetowanie szlaku dopaminy w mózgach. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Nature Medicine" odkryli, że eksperymentalna terapia podawana małpom znacznie zmniejszyła ich spożycie alkoholu przez rok.

Terapia polegała na dostarczeniu genu odpowiedzialnego za produkcję białka GDNF (glial-derived neurotrophic factor), które stymuluje produkcję dopaminy. Gen GDNF został umieszczony w zmodyfikowanych wirusach, które wprowadzono do neuronów w obszarze zwanym polem brzusznym nakrywki   (ventral tegmental area), odpowiedzialnym za przetwarzanie nagród i dystrybucję dopaminy w mózgu.

Na początku eksperymentu małpy dobrowolnie spożywały odpowiednik około dziewięciu drinków dziennie. Po podaniu terapii tylko raz, naukowcy nałożyli na małpy ośmiotygodniowy okres abstynencji, a następnie pozwolili im pić przez kolejne cztery tygodnie. Ten cykl powtórzono pięć razy w ciągu roku.

Po pierwszym okresie abstynencji małpy, które otrzymały terapię genową, zmniejszyły spożycie alkoholu o około 50% w porównaniu z grupą kontrolną. W ciągu roku ich konsumpcja alkoholu spadła o ponad 90% w porównaniu z grupą kontrolną.

Terapia genowa usuwająca uzależnienie od alkoholu rodzi również pytania etyczne, ponieważ wpływa na mózg i potencjalnie wpływa na wybory i zachowanie osoby. Grant, jedna z autorek badania, uważa, że terapia ta byłaby ostatecznością, gdyby wszystkie inne opcje leczenia zawiodły.

Źródło: https://www.nature.com/articles/s41591-023-02463-9.epdf?