Popularne terapie nowotworowe zwiększają ryzyko wywołania nowotworu wtórnego.

Powszechne terapie przeciwnowotworowe wywołują mutacje somatyczne w komórkach macierzystych zdrowej tkanki

Analizy mutacji całego genomu wykazały, że określone leki przeciwnowotworowe są wysoce mutagenne w stosunku do komórek rakowych, ale wpływ mutacji terapii przeciwnowotworowych na normalne komórki nie jest znany. Naukowcy zbadali wzorce mutacji somatycznych całego genomu w 42 zdrowych dorosłych komórkach macierzystych (ASC - adult stem cells) okrężnicy lub wątroby od 14 pacjentów z rakiem (średnio 3,2 ASC na dawcę), którzy otrzymali chemioterapię ogólnoustrojową i/lub radioterapię miejscową.

Oparty na platynie lek, oksaliplatyna (Oxaliplatin), indukuje średnio 535 ± 260 mutacji w ASC okrężnicy, podczas gdy 5-FU ( 5-Fluorouracyl ) nie wykazuje mutagenności w większości, choć nie we wszystkich ASC okrężnicy. W przeciwieństwie do okrężnicy, normalne ASC wątroby nie poddają się mutagenezie w przypadku leczenia systemowego/układowego oksaliplatyną i 5-FU. Tak więc, chociaż chemioterapie są wysoce skuteczne w zabijaniu komórek rakowych, ich stosowanie w leczeniu systemowym zwiększa również obciążenie mutacyjne długo żyjących normalnych komórek macierzystych odpowiedzialnych za odnowę tkanek, zwiększając tym samym ryzyko rozwoju wtórnych nowotworów.

Źródło informacji i grafiki: https://www.nature.com/articles/s41467-022-33663-5