Płynna biopsja, ctDNA. Wykrywanie nowotworów w próbce krwi

W ankiecie DeciBio, jako jeden z najbardziej rokujących osiągnięć w onkologii, profesjonaliści wskazali płynną biopsję (liquid biopsy). Jest kilka typów tej diagnostyki ale skupmy się na tej, wykorzystującej ctDNA. ctDNA (circulating tumor DNA) to DNA komórek nowotworowych krążący we krwi. To DNA badane jest od kilkunastu lat, natomiast płynna biopsja staje się popularna dopiero od lat kilku.

Wykonuje się je z pobranej od pacjenta krwi. Być może wiecie, że badanie markerów nowotworowych we krwi to standard diagnostyki, rzecz w tym że te klasyczne markery to białka. Czyli produkt zrobiony na podstawie DNA. Zaletą analizy ctDNA jest to że możemy nowotwór wykryć we wcześniejszym stadium, gdy nie możemy tego zrobić ani za pomocą obrazowania ani za pomocą wykrywania markerów białkowych. Często to miesiące czy lata przed możliwością wykrycia innymi technikami. Płynna biopsja wykorzystuje technikę sekwencjonowania nowej generacji (NGS), czyli to czym odczytuje się całe genomy lub PCR (gdy znamy szukane sekwencje). Zaletą płynnej biopsji jest jej niska inwazyjność. Pobieramy krew zamiast wkłuwać się w narządy żeby pobrać tkanki.

Obecnie koszt to około 1000-2000USD. Tańsze, targetowane testy (PCR) to kilkaset dolarów. Niektóre dostępne są w Polsce za 1500-2000zł.

Źródło ankiety i grafiki. https://www.decibio.com/insights/oncologist-perspectives-on-the-most-exciting-advancements-in-precision-medicine