Genomika porównawcza w poszukiwaniu czynników zapewniających nieśmiertelność meduzie.

Genomika porównawcza w poszukiwaniu czynników zapewniających nieśmiertelność meduzie.

Naukowcy przeprowadzili sekwencjonowanie całego genomu meduzy T. dohrnii . Zrobili to także z genomem pokrewnego gatunku - Turritopsis rubra, który nie jest nieśmiertelny. Następnie poszukiwali różnic w kodzie.

Odkryto że T. dohrnii ma dwukrotnie więcej genów związanych z naprawą i ochroną DNA niż T. rubra. Badana meduza posiada również mutacje, które pozwalają na zahamowanie podziału komórek i zapobieganie rozpadowi telomerów. Okazało się że niektóre jej geny mogą wracać do stanu w jakim były w fazie gdy meduza ta była jeszcze tylko polipem.

Źródło: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2118763119

Czyli dla uzyskania nieśmiertelności u człowieka trzeba będzie np. stworzyć skaner oparty na współpracy bakterii i wirusów, który opisałem tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=5bPdBOmD_58 , jednocześnie dokonujący napraw DNA, których nie jest już w stanie przeprowadzić organizm. Niestety od realizacji tej koncepcji dzielą nas jeszcze dziesiątki lat.