Niesamowita Ewolucja w Laboratorium. Szybkie odbudowywanie funkcji w komórce

Ewolucja w Laboratorium. Szybkie odbudowywanie funkcji w komórce.

W najnowszych badaniach naukowych przekraczamy granice zrozumienia ewolucji, śledząc zadziwiającą zdolność adaptacyjną najprostszych form życia. Minimalne komórki, stworzone z myślą o badaniu podstawowych zasad życia, zaskakują naukowców swoją elastycznością i potwierdzają uniwersalność zasad ewolucji. Te syntetyczne formy życia, pomimo ograniczeń genetycznych, demonstrują zdumiewającą zdolność do przystosowania się i rozwoju w warunkach laboratoryjnych, co rzuca nowe światło na potencjał i granice sztucznego życia.

Siedem lat temu badacze stworzyli formę życia o najmniejszym możliwym genomie, który umożliwia wzrost i podział komórki w laboratorium. Ta „minimalna” komórka straciła jednak część swojej wytrzymałości i zdolności adaptacyjnych. Niedawno dowiedziono, że nawet te proste organizmy mogą się adaptować. W ciągu 300 dni ewolucji w laboratorium, minimalne komórki odzyskały utraconą sprawność, a badania wykazały, że reagują na presję selekcyjną podobnie jak bakterie, z których pochodzą​​.

Minimalne komórki, znane jako JCVI-syn3.0, opracowano w 2016 roku. Są one zredukowaną wersją syntetycznego genomu bakterii Mycoplasma mycoides. Badania pokazują, że minimalne komórki mogą ewoluować, dostarczając wglądu w ewolucję najprostszych organizmów oraz łącząc zasady ewolucji wszystkich form życia​​.

Eksperymenty rozpoczęto od mierzenia wskaźników mutacji w minimalnych komórkach, które okazały się podobne do bakterii M. mycoides. W kolejnym etapie eksperymentów obserwowano ewolucję tych komórek pod wpływem naturalnej selekcji przez 300 dni i 2000 pokoleń, co doprowadziło do korzystnych mutacji i zmian genetycznych​​.

Badania te otwierają nowe pytania dotyczące ewolucji i rozwoju syntetycznych form życia, a także mogą pomóc w projektowaniu leków i tworzeniu robustnych form życia syntetycznego