Mikrobiom a przyjmowanie leków. Medycyna spersonalizowana.

Ludzki mikrobiom przetwarza lekarstwa. Aby zwiększyć skuteczność terapii warto wziąć pod uwagę konkretne działanie naszych drobnoustrojów na lekarstwa. Naukowcy opracowali model AGORA2 przewidujący takie interakcje.

Ludzki mikrobiom wpływa na skuteczność i bezpieczeństwo szerokiej gamy powszechnie przepisywanych leków. Projektowanie metod medycyny precyzyjnej, które uwzględniają metabolizm drobnoustrojów, wymagałoby skalowalnego modelowania obliczeniowego z rozdzielczością szczepów i cząsteczek. Naukowcy opublikowali analizę 7302 szczepów, która obejmuje degradację leków i możliwości biotransformacji 98 leków.

Biliony mikroorganizmów zamieszkują ludzki przewód pokarmowy, z dużą zmiennością osobniczą w zależności od czynników, takich jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne, styl życia i stan zdrowia. Mikroflora jelitowa syntetyzuje bioaktywne metabolity, takie jak krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, hormony i neuroprzekaźniki oraz bierze udział w metabolizmie powszechnie przepisywanych leków, co skutkuje inaktywacją, aktywacją, detoksykacją lub retoksyfikacją leków. Wykazano, że ludzkie mikroorganizmy jelitowe metabolizują 176 z 271 badanych leków, przy czym aktywność różni się u poszczególnych osób. W związku z tym proponuje się użycie medycyny precyzyjnej, która uwzględnia dietę, genetykę i mikrobiom. Przewidywanie takich spersonalizowanych metod leczenia wymagałoby szczegółowej wiedzy na temat rozkładu reakcji transformacji leków w taksonach ludzkich drobnoustrojów, a także stosunkami ilościowymi tych przemian.

Artykuł w Nature: https://www.nature.com/articles/s41587-022-01628-0