HRD CPG rak, czyli jak dojść do tego dlaczego komórka się nie naprawia.

HRD, CPG i nowotwór. Czyli jak dojść do tego dlaczego komórka przestała naprawiać swoje DNA.

Połączeniu wniosków z kompleksowego profilowania genomu (CPG) pod kątem defektu rekombinacji homologicznej (HRD) może prowadzić do znalezienia dopasowanych terapii i lepszych wyników leczenia.

Uproszczając, nowotwór często jest wynikiem zaniku możliwości naprawy własnego DNA przez komórkę. Za ten defekt nie jest odpowiedzialna jedna mutacja, a zestaw czynników, który możemy namierzyć dzięki kompletnemu profilowaniu genomu. Jeśli odkryjemy przyczynę problemu, mamy szansę go rozwiązać. No ale że to już brzmi zbyt prosto, odsyłam do szczegółów na stronie producenta maszyn do sekwencjonowania (ang): https://www.illumina.com/company/news-center/press-releases/press-release-details.html?newsid=474d9acf-5eb1-4820-9fba-1e85e49bec70