Grzyb narkozyzuje cykadę zombie.

Grzyb z najdłuższym genomem wyrasta na odwłoku cykady i faszeruje ją narkotykami.

Dzięki temu owad żyje i lata ale przy próbach kopulacji rozsiewa zarodniki grzyba zamiast zapładniać. Grzyb ( Massospora cicadina ) wytwarza psylocybinę, substancję znaną z grzybów halucynogennych i katynon, podobny do amfetaminy, popularny jako khat (czuwaliszka jadalna) w Afryce i Arabii.

Grzyb zastępuje sobą około 1/3 ciała gospodarza i manipuluje również jego umysłem, zmuszając je do naśladowania zachowania godowego samic, co sprzyja rozprzestrzenianiu się grzyba. Zarażony owady znane są jako cykady zombie. ( https://www.national-geographic.pl/artykul/cykady-zombie-ich-umysly-sa-kontrolowane-przez-toksyczne-grzyby ). Choć, z uwagi na cykl życia, ten fenomen jest trudny do badania, samo zjawisko jest znane. Nowością jest tutaj odkrycie że genom tego grzyba jest najdłuższym jaki znamy u przedstawicieli tego królestwa organizmów. O tym odkryciu donosi Dr. Matt Kasson, współautor pracy.

Długość kodu Massospora cicadina wynosi około 1,5mld par zasad (człowiek ma ponad 3mld. ). Za jego długość odpowiadają tzw. skaczące geny, czyli transpozony przemieszczające się po genomie, które stanowią 92% kodu grzyba. Jaki wpływ miało to, i długość genomu na wypracowanie tak oryginalnej strategii u tego grzyba, nie wiemy. U człowieka transpozony to tylko 44% genomu. (więcej o transpozonach, ang.: https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-018-1577-z )

Genomy grzybów są zazwyczaj krótsze. Średnio od 10 do 100 mln par. ( https://en.wikipedia.org/wiki/Fungal_genome ). Z drugiej strony królestwo grzybów to około 2-4 mln gatunków, a opisanych zostało dopiero 150 tys.

Jeżeli chodzi o relację długości genomu do zdolności manipulacji gospodarzem to niekoniecznie musi mieć to wpływ. Grzyby, które manipulują zachowaniem mrówek, choć w nieco odmienny sposób mają genom ponad 60 razy krótszy (około 23 mln. par zasad - https://www.nature.com/articles/s41598-017-12863-w ).

Wcześniejsza praca o grzybach i cykadach: Psychoactive plant- and mushroom-associated alkaloids from two behavior modifying cicada pathogens https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1754504819300352 ).