Genetyczne przyczyny reakcji autoimmunologicznej

Ogólny opis tematu znajdziecie na stronach 669-683 popularnego podręcznika do immunologii "Janeway's immunobiology". PDF dostępny jest za darmo, po rejestracji, na stronie: https://www.academia.edu/40521511/Janeways_Immunobiology_9th_Edition . Poniżej streszczenie:

Konkretne przyczyny większości chorób autoimmunologicznych nie są znane. Zidentyfikowano genetyczne czynniki ryzyka, w tym poszczególne allele cząsteczek MHC klasy II oraz polimorfizmy lub mutacje innych genów, ale wiele osób z wariantami genetycznymi predysponującymi do określonej choroby autoimmunologicznej nie zapada na nią. Badania epidemiologiczne genetycznie identycznych populacji zwierząt uwypukliły rolę czynników środowiskowych w inicjacji autoimmunizacji, ale chociaż czynniki środowiskowe mają silny wpływ na chorobę, nie są dobrze poznane. Wiadomo, że niektóre toksyny i leki powodują autoimmunizację, ale ich rola w powszechnych chorobach autoimmunologicznych jest niejasna. Podobnie niektóre zespoły autoimmunologiczne mogą następować po infekcjach wirusowych lub bakteryjnych. Patogeny mogą promować autoimmunizację poprzez wywoływanie niespecyficznego zapalenia i uszkodzenia tkanek, a czasami mogą wywoływać reakcje na własne białka gospodarza, jeśli wtworzą cząsteczki podobne o nich, zjawisko znane jako mimikra molekularna. Potrzebne są dalsze badania, aby określić konkretny udział czynników środowiskowych w chorobach autoimmunologicznych. Może to dowieść, że w przypadku większości chorób nie zostanie znaleziony pojedynczy, wyzwalający czynnik środowiskowy, który wywołuje chorobę, ale raczej kombinacja czynników, a nawet przypadkowych zdarzeń, będzie odgrywać ważną rolę