Edycja epigenomu w celu ochrony roślin

Edycja epigenomu w celu ochrony roślin

Metylacja pojedynczego genu w manioku — zwanego MeSWEET10a — zwiększyło odporność na bakterię powodującą chorobę. Czy może to być obejście aktualnych przepisów w USA dotyczących edycji genów?

Patogeny polegają na ekspresji genów podatności gospodarza (S) w celu promowania infekcji i choroby. Ponieważ metylacja DNA jest modyfikacją epigenetyczną, która wpływa na ekspresję genów, blokowanie dostępu do genów S poprzez ukierunkowaną metylację może zwiększyć odporność na choroby. Xanthomonas phaseoli pv. manihotis, czynnik sprawczy zarazy bakteryjnej manioku (CBB), wykorzystuje aktywator transkrypcji podobny do20 (TAL20) do indukowania ekspresji genu S MeSWEET10a.