Dzień DNA - 20 lat po zsekwencjonowaniu ludzkiego genomu.

20 lat temu, zakończono zsekwencjonowanie pierwszego genomu ludzkiego. To było niezwykłe osiągnięcie nauki, które otworzyło wiele możliwości dla medycyny i biologii molekularnej. Od tego czasu naukowcy prowadzą badania, by lepiej zrozumieć, jak geny wpływają na zdrowie i choroby.

W dzisiejszych czasach genetyka jest coraz bardziej obecna w naszym życiu, a testy genetyczne są coraz bardziej dostępne. Coraz więcej osób decyduje się na takie badania, by poznać swoje predyspozycje do chorób lub zidentyfikować ryzyko chorób dziedzicznych. Jednym z najważniejszych zastosowań genetyki jest personalizowana medycyna. Dzięki testom genetycznym lekarze mogą lepiej zrozumieć, jakie leczenie będzie najskuteczniejsze dla każdego pacjenta.

Badania genetyczne już teraz odgrywają ważną rolę w wyborze leków, jakie przyjmujemy. Na przykład w 2007 roku FDA dodała do etykiety przeciwzakrzepowej Warfaryny informacje o wpływie czynników genetycznych na reakcję pacjenta na lek. Podobnie w 2010 roku FDA dodała ostrzeżenie do etykiety leku przeciwpłytkowego Clopidogrelu, wskazując na znaczenie genetycznych różnic w metabolizmie tego leku.

Warto jednak zauważyć, że mimo potencjału, jaki niosą testy genetyczne, wciąż są one rzadko wykorzystywane w praktyce medycznej. Dla przykładu, wiele ostrzeżeń na etykietach leków wskazuje na wpływ genetycznych czynników na reakcję pacjenta, jednak bardzo niewielu pacjentów jest badanych przed przepisaniem leku.

Jednakże, badania pokazują, że testowanie genetyczne może znacząco wpłynąć na poprawę wyników leczenia i zmniejszenie ryzyka niepożądanych działań. Właśnie z tego powodu powinniśmy zwiększać dostęp do testów genetycznych i wykorzystywać je w coraz większej liczbie przypadków. W niektórych przypadkach, szerszy dostęp do testów genetycznych może pomóc w redukcji istniejących nierówności w zdrowiu.