Dieta optymalna dla układu odpornościowego

Polscy naukowcy opracowali indeks POLA - dzięki któremu możliwe jest oszacowanie, czy dana osoba dostarcza wraz z dietą odpowiednią ilość składników niezbędnych do optymalnego funkcjonowania układu immunologicznego.

W oparciu o wyniki indeksu POLA dietetycy i lekarze będą mogli proponować pacjentom zmiany zachowań żywieniowych w celu poprawy odporności i zmniejszenia ryzyka infekcji.

Indeks POLA bazuje na 15 składnikach żywieniowych oraz na ilości spożywanych warzyw, owoców i orzechów. „Wylicza się go na podstawie 5 dzienniczków żywieniowych - tłumaczy dr Jagielski. - W zależności od uzyskanej sumy punktów dana osoba klasyfikuje się do jednej z trzech grup: BIM (sposób żywienia zapewniający optymalne działanie układu odpornościowego), UBIM (żywienie wykazujące elementy niekorzystnej immunomodulacji) lub HUBIM (dieta w znacznym stopniu osłabiająca działanie układu odpornościowego)”.

Ten indeks został zaprojektowany tak, aby dodatkowo uwzględniać liczne związki biologicznie czynne, które zawarte są głównie w warzywach, owocach i orzechach, a które nie są jeszcze ujęte w żywieniowych bazach danych, choć ewidentnie wpływają na odpowiedź immunologiczną.

Np. Witaminy A i D oraz ich metabolity są bezpośrednimi regulatorami ekspresji genów w komórkach odpornościowych i odgrywają kluczową rolę w dojrzewaniu, różnicowaniu i odpowiedzi komórek odpornościowych

Żródło: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94309%2Cpolscy-naukowcy-opracowali-narzedzie-do-oceny-wlasciwosci-immunomodulujacych