Biedni starzeją się szybciej. Metylacja DNA.

Badania wykazały, że osoby o dochodach poniżej poziomu ubóstwa starzeją się szybciej. Środowiskowe czynniki, takie jak stres, wpływają na ekspresję genów i odpowiedź fizjologiczną poprzez zmiany w epigenetyce. Metylacja DNA może być mechanizmem pośredniczącym w negatywnych skutkach czynników ryzyka związanymi z środowiskiem i z czynnikami psychospołecznymi. Wyniki badań sugerują, że społeczne determinanty, takie jak dyskryminacja, edukacja, nierówności klasowe, szanse ekonomiczne i dostęp do mieszkań, oprócz ubóstwa, mogą być związane ze szybszym biologicznym starzeniem się wśród afroamerykańskiej populacji.

Wyniki badań wykazały również, że biali Amerykanie z wyższymi dochodami domowymi mieli niższe wyniki DunedinPACE, co sugeruje, że mogą biologicznie starzeć się wolniej niż osoby o niższych dochodach. Jednak nie działo się tak samo w przypadku Afroamerykanów. Bez względu na status społeczny, Afroamerykanie mieli wyniki DunedinPACE powyżej 1.

Źródło: https://www.genomeweb.com/genetic-research/dna-methylation-based-biological-age-associated-race-poverty

Podobne badania: https://www.nature.com/articles/nature.2016.19972 ( Poverty linked to epigenetic changes and mental illness - patologie społeczne, skłonności do depresji i zachowań socjopatycznych mogą być przekazywane dzieciom za sprawą dziedziczenia epigenetycznego i metylacji DNA. "Życie na marginesie" w rodzinach patologicznych powoduje u dzieci subtelne zmiany w DNA i psychice.)


Więcej na temat epigenetyki, zegarów biologicznych i starzenia się,  w materiale poniżej.