Ćwierć miliona zsekwencjonowanych genomów. W trzy lata. Sanger UK

Wellcome Sanger Institute zsekwencjonował ponad 240 000 ludzkich genomów w 3,5 roku dla projektu UK Biobank.Dane będą dostępne dla naukowców badających np. takie chorób takie jak rak i cukrzyca.

W 2019 roku Sanger Institute rozpoczął prace nad najbardziej ambitnym projektem sekwencjonowania ludzkiego genomu na świecie. Trzy lata później Instytut dostarczył prawie 250 000 sekwencji całego ludzkiego genomu i ponad 20 petabajtów (PB) danych dla projektu Biobank, aby wspomóc badania nad zdrowiem i chorobami.

Instytut Sangera został założony w 1992 roku w celu zsekwencjonowania pierwszego ludzkiego genomu. Międzynarodowy projekt, trwający 13 lat i kosztujący 2,7 ​​miliarda dolarów, był przełomowym osiągnięciem w nauce. Znajomość sekwencji DNA, która koduje człowieka, przyczyniła się do postępów w medycynie i napędzała badania biologiczne w ciągu ostatnich 20 lat.

Instytut dysponuje obecnie jednym z największych laboratoriów sekwencjonowania genomu na świecie i co 3,2 minuty może sekwencjonować DNA z jednego, ludzkiego genomu.

UK Biobank to olbrzymia biomedyczna baza danych i źródło badań, zawierająca szczegółowe informacje genetyczne i zdrowotne od pół miliona Brytyjczyków. Ponad 28 000 naukowców z 98 krajów korzysta z danych brytyjskiego Biobanku, które są tak obszerne, że umożliwiają naukowcom badanie pełnego obrazu ryzyka choroby, biorąc pod uwagę styl życia, genetykę i czynniki zdrowotne.

Sekwencjonowanie zostało przeprowadzone na 17 maszynach Illuminy (wspomnianej w poprzednim poście), z których każda ma po 2 komory przepływowe. W każdej z komór można odczytywać 32 genomów jednocześnie. Tak więc proces i park maszynowy przypomina tu bardziej fabrykę niż laboratorium.

O sekwencjonowaniu tych genomów więcej tutaj: https://sangerinstitute.blog/2022/09/26/how-do-you-sequence-over-240000-whole-human-genomes/